Bestil et gavekort

Udfyld formularen nedenfor for bestilling af rejsegavekort til SunCharter. 
Betalingen overføres til SunCharters kontonummer. Du behøver blot at overføre det beløb, du ønsker gavekortet skal have af værdi. 

Reg.nr 7780 Konto nr. 2346047

Ved betaling bedes du venligst skrive "Gavekort" og dit navn.

De gældende betingelser for et SunCharter gavekort er følgende:

Sponsorerede gavekort er gældende 1 år fra udstedelsesdato, købte gavekort er gældende i 2 år fra udstedelsesdato. Gavekortet kan bruges som betaling ved køb af en rejse hos SunCharter. Rejsen skal blot være bestilt indenfor gavekortets gyldighedsperiode, men rejsen behøver ikke at være afviklet inden udløb. Gavekortet har en unik 8-cifret kode, som skal benyttes ved betaling online eller pr. telefon hos din rejsekonsulent. Gavekort samt tilgodebeviser tidligere modtaget i papirformat, skal for at blive indløst, indsendes til SunCharter, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Aarhus C. Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter. Ved brug af gavekort med trykte rabatkoder, kan der kun benyttes 1 gavekort pr. booking. Læs mere under Pkt. 10.

Gavekort kan bestilles via formularen her nedenfor:

 
Yderligere regler for sponsorerede gavekort:

Nedenstående er retningslinjer, som skal overholdes, hvis et sponsoreret gavekort fra SunCharter skal være gyldigt.

  • Der må aldrig udloddes et gavekort på vegne af SunCharter uden, at SunCharter er informeret herom før udlodning og før, at gavekortet er noteret med et gyldigt gavekortnummer
  • Gavekortet er til enhver tid personligt og kan ikke videregives eller -sælges til 3. part
  • Gavekortet kan ligeledes ikke overdrages til venner og/eller familie
  • Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter
  • Der kan kun benyttes ét sponsoreret gavekort pr. booking.
  • SunCharter anbefaler, at gavekort benyttes i god tid inden ønsket afrejse for, at kunne sikre sig plads på destinationerne og hotellerne. Bestillingen skal ske min. 6 uger før ønsket afrejse. 

Yderligere regler for købte gavekort:

Har du købt og betalt et gavekort ved SunCharter, kan dette uden indblanding fra SunCharter videresælges eller videregives til 3. part. Udstedelsesdatoen, ændres ikke og gavekortets brugsperiode bliver derved ikke forlænget. Den oprindelige modtager af gavekortet er forpligtet til skrifteligt at give SunCharter besked om overdragelsen, hvor følgende oplysninger fremsendes:

  • Fulde navn på den oprindelige modtager 
  • Fulde navn på den nye modtager
  • Gavekortnummeret
  • Årsag til videregivelsen af gavekortet

Overholdes ovenstående ikke, vil gavekortet ikke være gyldig når 3. part forsøger at indløse det. At ændre ejeren af gavekortet hos SunCharter er uden meromkostninger. Det er ikke muligt at overdrage/benytte et gavekort, der ikke er modtaget betaling for.