Luk besked

Rejs trygt - din tryghed er vores højeste prioritet

Læs mere hér

Rejseforsikringer

SunCharter anbefaler aldrig, at du rejser på ferie uden en rejseforsikring. Med den rette forsikring kan ferien først nydes til fulde. Det gule sygesikringskort blev pr. 1. august 2014 erstattet af det blå sygesikringskort, som skal medbringes på ferier inden for EU. Det blå sygesikringskort har dog ikke samme fordelagtige dækning, som man tidligere havde ved det gule sygesikringskort. Du bedes derfor sætte dig godt ind i dækningen herfor, hvis du vælger kun at rejse med det blå sygesikringskort. Det blå EU-sygesikringskort sidestiller danskerne med borgere i det pågældende land, og der kan visse steder være en egenbetaling. For mere info, se: www.huskdetblaa.dk.

Når du eksempelsvis rejser til Grækenland er du dækket af det blå sygesikringsbevis. Hvis du derimod rejser til Tyrkiet, som ikke er et EU-land, skal du være opmærksom på, at du ikke er dækket af det blå sygesikringsbevis. Derfor anbefaler vi på det kraftigste altid at tegne en rejseforsikring, som er gældende på din rejse med SunCharter.

Den nemmeste måde at sikre sig, at du er dækket, er ved at tegne forsikringen gennem SunCharter. Hos SunCharter, anbefaler vi alle vores gæster en årsrejseforsikring fra Gouda Rejseforsikring. Du kan via nedenstående links læse mere om de forskellige forsikringstyper og finde frem til den forsikring, som dækker lige netop dine behov.

Årsrejseforsikring

Goudas årsrejseforsikring

Årsrejseforsikringen kan købes, så den dækker dig som enkeltperson eller dækker hele husstanden. Egne medrejsende børn under 18 år er dækket, uanset om de er en del af husstanden eller ej. Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned. 
Læs mere om årsrejseforsikring via Gouda Rejseforsikring hér.

Hvem kan tegne rejseforsikring?

For at kunne købe en Gouda rejseforsikring er det et krav, at du har et dansk sygesikringsbevis. Køber du rejseforsikringen uden at have dette, dækker rejseforsikringen ikke.

Rejseforsikring

For at du kan få mest muligt ud af din årsrejseforsikring ved Gouda, træder denne først i kraft på dagen for afrejse, hvorfor, du ikke modtager din forsikringspolice som separat information; dvs. der sendes ikke forsikringsbetingelser og police til den forsikrede. Såfremt du måtte ønske at få din police tilsendt efter hjemkomst, kan du kontakte Gouda med dine oplysninger fra dit rejsebevis. Policenummer er det samme som dit billetnummer, og dette nummer benyttes hele året. Du kan med fordel downloade et Traveller’s Safety Card på www.gouda.dk/kort, skriv dit billetnummer/policenummer på kortet og medbring det på rejsen. Dermed har du altid telefonnummeret til alarmcentralen (+45 3315 6060) sammen med police-/billetnummer, der skal oplyses ved henvendelse.

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse?

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, der ikke er stabil, eller har du været syg for nylig, kan det være hensigtsmæssigt at søge om forhåndsgodkendelse for at få afklaret, om du vil være dækket for lidelsen eller følger af denne. Du kan læse mere om forhåndsgodkendelse her.

Udflugt til Albanien

På nogle af vores rejsemål tilbyder vi udflugter til Albanien. Ønsker du at tage med på denne udflugt, skal du selv undersøge, om din forsikring dækker rejser til Albanien. For at være dækket i Albanien, skal du have en rejseforsikring, der gælder i lande, som hører under Udvidet Europa.

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring

Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere gæsten om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingsforsikring gennem SunCharter. Afbestillingsforsikringen skal bestilles og betales sammen med rejsen – dog senest, når der betales depositum.

Såfremt der ved bestilling af rejsen er købt afbestillingsforsikring, indebærer dette, at gæsten indtil afrejsen kan afbestille rejsen og få, det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen samt evt. årsrejseforsikring og andre gebyrer. Refundering sker efter de gældende forsikringsbetingelser for afbestillingsforsikringen, som du kan læse mere om her.

Har du købt en afbestillingsforsikring gennem SunCharter og er nødsaget til at gøre brug af denne, skal du gøre følgende:

  • Give SunCharter besked hurtigst muligt og annullere din billet.
  • Såfremt du har tilkøbt afbestillingsforsikring igennem SunCharter, vil tilbagebetalingen ske ved fremvisning af gyldig underskrevet lægeerklæringen samt korrekt udfyldt skadesanmeldelse, som fremsendes af SunCharter.

Har du ikke en afbestillingsforsikring igennem SunCharter, skal du blot kontakte SunCharter med en annullering af billetten, som du skal bruge som dokumentation til dit forsikringsselskab på, at rejsen er afbestilt. Har du ikke en afbestillingsforsikring, mister du, ved afbestilling, minimum depositum på rejsen. Beløbet afhænger af afbestillingstidspunktet.

Uden afbestillingsforsikring

A) Ved afbestilling af en rejse med mere end 60 dage til den aftalte rejsedag, tilbagebetales gæstens indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

B) Ved afbestilling senere end 60 dage før den aftalte rejsedag har rejsebureauet ret til at beregne sig 60 % af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

C) Ved afbestilling senere end 21 dage før den aftalte rejsedag og senest 7 dage før det på rejsebeviset anførte afgangstidspunkt har rejsebureauet ret til at beregne sig 80% af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

D) Ved afbestilling senere end 7 dage før aftalt afgangstidspunkt, ved for sent fremmøde eller ved gæstens udeblivelse, uden afbestillingsforsikring, har gæsten ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse, for sent fremmøde eller afvisning på flyrejsen betragtes som en aflysning af udrejsen.