Rejseforsikringer

En god forsikring er vigtigere end nogen sinde. Rejs derfor ALDRIG uden en rejseforsikring.

Det gule sygesikringskort blev pr. 1. august 2014 erstattet af det blå sygesikringskort, som skal medbringes på ferier inden for EU. Det blå sygesikringskort har dog en begrænset dækning, så derfor bør du ALDRIG rejse uden en rejseforsikring. For mere info om det blå sygesikringskort: www.huskdetblaa.dk.

Du kan nedenfor læse mere om de forskellige forsikringstyper og finde frem til den forsikring, som dækker lige netop dine behov.

 Download lægeerklæring her.

Årsrejseforsikring

Goudas årsrejseforsikring

Årsrejseforsikringen kan købes, så den dækker dig som enkeltperson eller dækker hele husstanden. Egne medrejsende børn under 18 år er dækket, uanset om de er en del af husstanden eller ej. Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned. Læs mere om årsrejseforsikring via Gouda Rejseforsikring hér.

Hvem kan tegne rejseforsikring?

For at kunne købe en Gouda rejseforsikring er det et krav, at du har et dansk sygesikringsbevis. Køber du rejseforsikringen uden at have dette, dækker rejseforsikringen ikke.

Hvis du har tegnet en Gouda Rejseforsikring, så vil dit bookingnummer fungere som policenummer. Se betingelser her. Ønsker du et forsikringskort kan dette udfyldes og udskrives på Gouda's hjemmeside: www.gouda.dk/kort.

Rejseforsikring

For at du kan få mest muligt ud af din årsrejseforsikring ved Gouda, træder denne først i kraft på dagen for afrejse, hvorfor, du ikke modtager din forsikringspolice som separat information; dvs. der sendes ikke forsikringsbetingelser og police til den forsikrede. Såfremt du måtte ønske at få din police tilsendt efter hjemkomst, kan du kontakte Gouda med dine oplysninger fra dit rejsebevis. Policenummer er det samme som dit billetnummer, og dette nummer benyttes hele året. Du kan med fordel downloade et Traveller’s Safety Card på www.gouda.dk/kort, skriv dit billetnummer/policenummer på kortet og medbring det på rejsen. Dermed har du altid telefonnummeret til alarmcentralen (+45 3315 6060) sammen med police-/billetnummer, der skal oplyses ved henvendelse.

Corona

Med en rejseforsikring gennem Gouda, er du dækket ind, hvis du skulle ende i den uheldige situation at blive syg eller sat i karantæne på ferien. Læs mere om Goudas dækning i forbindelse med covid-19 her: Læs mere om hvordan Goudas rejseforsikring dækker her.

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse?

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, der ikke er stabil, eller har du været syg for nylig, kan det være hensigtsmæssigt at søge om forhåndsgodkendelse for at få afklaret, om du vil være dækket for lidelsen eller følger af denne. Du kan læse mere om forhåndsgodkendelse her.

Udflugt til Albanien

På nogle af vores rejsemål tilbyder vi udflugter til Albanien. Ønsker du at tage med på denne udflugt, skal du selv undersøge, om din forsikring dækker rejser til Albanien. For at være dækket i Albanien, skal du have en rejseforsikring, der gælder i lande, som hører under Udvidet Europa.

  

Vi gør opmærksom på, at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækning. SunCharter modtager provision ved salg af Goudas rejse- og afbestillingsforsikringsprodukter.

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring

En god afbestillingsforsikring er vigtigere end nogensinde før!

Der er ting, som vi ikke altid kan forudse, og derfor vil vi opfordre dig til at tjekke din afbestillingsforsikring med det samme, så du er godt dækket, hvis uheldet skulle være ude.

En afbestillingsforsikring skal bl.a. dække dig, hvis du bliver syg, opsagt eller oplever dødsfald i nærmeste familie, så du ikke kan rejse på den planlagte ferie.

Vil du være bedst mulig dækket, tilbyder vi via Gouda Rejseforsikring en afbestillingsforsikring med markedets bedste dækning, som bl.a. omfatter*:

  • Refusion af rejsen i tilfælde af akut opstået sygdom (herunder corona), indbrud/brand, reeksamen eller dødsfald i nærmeste familie
  • Refusion af rejsen i tilfælde af uventet opsigelse fra fuldtidsarbejde umiddelbart inden afrejse.
  • Krydsdækning af rejseledsagere – en stor tryghed, hvis I f.eks. rejser flere generationer sammen. Dækningen omfatter nærmeste familie, herunder også papbørn, svigerbørn, svigerinder/svogre, bedsteforældre, samt 3 øvrige rejseledsagere, såfremt de er opført på rejsebeviset og alle har tegnet afbestillingsforsikringen. Ved tilfælde af isolationskrav søges den fornødne dokumentationen her: https://corona.stps.dk/da/naer-eller-anden-kontakt/naer-kontakt/ og ved positiv coronatest fremsendes den officielle bekræftelse herpå fra https://www.sundhed.dk/

*se detaljerede betingelser her.

En afbestillingsforsikring skal tegnes i forbindelse med rejsebestillingen for at dække.

Har du købt en afbestillingsforsikring gennem SunCharter og er nødsaget til at gøre brug af denne, skal du gøre følgende:

  • Give SunCharter besked hurtigst muligt og annullere din billet.
  • Såfremt du har tilkøbt afbestillingsforsikring igennem SunCharter, vil tilbagebetalingen ske ved fremvisning af gyldig underskrevet lægeerklæringen samt korrekt udfyldt skadesanmeldelse, som fremsendes af SunCharter.

Har du ikke en afbestillingsforsikring igennem SunCharter, skal du blot kontakte SunCharter med en annullering af billetten, som du skal bruge som dokumentation til dit forsikringsselskab på, at rejsen er afbestilt. Har du ikke en afbestillingsforsikring, mister du, ved afbestilling, minimum depositum på rejsen. Beløbet afhænger af afbestillingstidspunktet.

Uden afbestillingsforsikring

A) Ved afbestilling af en rejse med mere end 60 dage til den aftalte rejsedag, tilbagebetales gæstens indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

B) Ved afbestilling senere end 60 dage før den aftalte rejsedag har rejsebureauet ret til at beregne sig 60 % af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

C) Ved afbestilling senere end 21 dage før den aftalte rejsedag og senest 7 dage før det på rejsebeviset anførte afgangstidspunkt har rejsebureauet ret til at beregne sig 80% af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

D) Ved afbestilling senere end 7 dage før aftalt afgangstidspunkt, ved for sent fremmøde eller ved gæstens udeblivelse, uden afbestillingsforsikring, har gæsten ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse, for sent fremmøde eller afvisning på flyrejsen betragtes som en aflysning af udrejsen.

 

Vi gør opmærksom på, at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækning. SunCharter modtager provision ved salg af Goudas rejse- og afbestillingsforsikringsprodukter.