Forsikring

Rejseforsikringer

SunCharter anbefaler aldrig at du rejser på ferie uden en rejseforsikring. Med den rette forsikring kan ferien først nydes til fulde. Det gule sygesikringskort blev pr. 1. august, 2014 erstattet af det blå sygesikringskort, som skal medbringes på ferier inden for EU. Det blå sygesikringskort har dog ikke samme fordelagtige dækning som da man før var dækket af det gule sygesikringskort. Du bedes derfor sætte dig godt ind i dækningen herfor, hvis du vælger kun, at rejse med det blå sygesikringskort. Det blå EU-sygesikringskort sidestiller danskerne med borgere i det pågældende land, og der kan visse steder være en egenbetaling. For mere info, se: www.huskdetblaa.dk.

Det blå sygesikringsbevis dækker:

  • EU-sygesikringskortet dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. under et ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.
  • Sygesikringskortet dækker både akut sygdom/tilskadekomst og såkaldt 'behovsbestemt sygehjælp'. Det er lægen, der afgør, hvilken behandling der er nødvendig under opholdet. Det afhænger bl.a. af, hvor længe du skal opholde dig i landet, og hvilken behandling der er tale om
  • EU-sygesikringen dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. EU-sygesikringen dækker altså normalt ikke behandling på private hospitaler eller klinikker
  • EU-sygesikringskortet viser, at du har ret til de samme ydelser og på de samme vilkår som borgerne i det land, du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det gælder for sikrede i det pågældende land.

(kilde: borger.dk)

Når du eksempelsvis rejser til Bulgarien og Grækenland er du dækket af det blå sygesikringsbevis. Hvis du derimod rejser til Tyrkiet, som ikke er et EU-land, skal du være opmærksom på, at du ikke er dækket af det blå sygesikringsbevis. Derfor anbefaler vi på det kraftigste altid at tegne en rejseforsikring, som er gældende på din rejse med SunCharter. Den nemmeste måde at sikre sig, at du er dækket, er ved at tegne forsikringen gennem SunCharter. Hos SunCharter, anbefaler vi alle vores gæster en årsrejseforsikring fra Gouda Rejseforsikring. Du kan via nedenstående links læse mere om de forskellige forsikringstyper og finde frem til den forsikring, som dækker lige netop dine behov.

Goudas årsrejseforsikringer:

Årsrejseforsikringen kan købes, så den dækker dig som enkeltperson eller dækker hele husstanden. Egne medrejsende børn under 18 år er dækket, uanset om de er en del af husstanden eller ej. Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned.  

Priser

Priser - Gouda Europa

Individuel

 Forsikring Priser
 Årsrejseforsikring 252 kr.
 Årsrejseforsikring m. bagage el. ulykke 348 kr.
 Årsrejseforsikring m. bagage og ulykke 444 kr.

 Husstand

 Forsikring Priser
 Årsrejseforsikring 501 kr.
 Årsrejseforsikring m. bagage el. ulykke 698 kr.
 Årsrejseforsikring m. bagage og ulykke 895 kr.

Priser - Gouda udvidet Europa*

Individuel

 Forsikring Priser
 Årsrejseforsikring 299 kr.
 Årsrejseforsikring m. bagage el. ulykke 395 kr.
 Årsrejseforsikring m. bagage og ulykke 491 kr.

 Husstand

 Forsikring Priser
 Årsrejseforsikring 703 kr.
 Årsrejseforsikring m. bagage el. ulykke 900 kr.
 Årsrejseforsikring m. bagage og ulykke 1.097 kr.

*Gælder for rejser til Alanya

Hvem kan tegne rejseforsikring?

For at kunne købe en Gouda rejseforsikring er det et krav, at du har et dansk sygesikringsbevis. Køber du rejseforsikringen uden at have dette, dækker rejseforsikringen ikke.

Rejseforsikring

For at du kan få mest muligt ud af din årsrejseforsikring ved Gouda, træder denne først i kraft på dagen for afrejse, hvorfor, du ikke modtager din forsikringspolice som separat information; dvs. der sendes ikke forsikringsbetingelser og police til den forsikrede. Såfremt du måtte ønske at få din police tilsendt efter hjemkomst, kan du kontakte Gouda med dine oplysninger fra dit rejsebevis. Policenummer er det samme som dit billetnummer, og dette nummer benyttes hele året. Du kan med fordel downloade et Traveller’s Safety Card på www.gouda.dk/kort Skriv dit billetnummer/policenummer på kortet og medbring det på rejsen. Dermed har du altid telefonnummeret til alarmcentralen (+45 3315 6060) sammen med police-/billetnummer, der skal oplyses ved henvendelse.

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse?

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, der ikke er stabil, eller har du været syg for nylig, kan det være hensigtsmæssigt at søge om forhåndsgodkendelse for at få afklaret, om du vil være dækket for lidelsen eller følger af denne. Du kan læse mere om forhåndsgodkendelse her: https://www.gouda.dk/privat/spoergsmaal-og-svar/inden-afrejse/kronisk-sygdom

Er du fyldt 70 år?

Hvis du er fyldt 70 år og dermed er senior, og ønsker at bestille en Gouda Rejseforsikring, skal du udfylde en helbredserklæring og indsende denne til Gouda Rejseforsikring forud for hver rejse (med mindre rejsen går til Sverige, Norge, Finland og Island). Gouda skal godkende helbredserklæringen, for at forsikringen er gældende. Helbredserklæringen skal fremsendes til Gouda Rejseforsikring senest 14 dage før afrejsen, og det tager normalt 5 dage at behandle den. Læs mere og download her: http://www.gouda.dk/helbred.

Afbestillingsforsikring

Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere gæsten om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingsforsikring. Såfremt der ved bestilling af rejsen er købt afbestillingsforsikring, indebærer dette, at gæsten indtil afrejsen kan afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen samt evt. årsrejseforsikring og andre gebyrer. Refusion af det indbetalte beløb kræver dog, at det ved lægeattest kan dokumenteres, at gæsten selv eller dennes søskende, forældre, bedsteforældre, svoger/svigerinde eller rejseledsagere rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør gæstens deltagelse i rejsen. Desuden gælder afbestillingsforsikringen, såfremt det med politirapport eller lignende kan dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade på grund af 1) brand eller indbrud i gæstens private bolig, 2) brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i gæstens egen virksomhed. Sker afbestillingen i disse tilfælde telefonisk, bør gæsten, indtil afregning har fundet sted, notere sig dato, afbestillingstidspunkt samt navnet på den rejsekonsulent, som ekspederede afbestillingen. Rejsebureauet forbeholder sig ret til - for egen regning - at kontrollere tilstedeværelsen af påberåbt sygdom gennem rejsebureauets læge.

*Der tages forbehold for trykfejl jf. Alm. Bestemmelser pkt. 10.

Det er en forudsætning for afbestilling i henhold til foranstående, at der straks eller snarest muligt efter det dækningsberettigede forhold er opstået, gives rejsebureauet underretning herom, og at fornøden dokumentation snarest muligt indsendes til rejsebureauet.

Se de gældende forsikringsbetingelser for afbestillingsforsikringen her.

Valgt finansiering:

Skift finansieringstype